10
0961 266 856

Phần mềm quản lý Cafe

Phần mềm quản lý Cafe OnePrint Coffee v3.5
Giá: 3,500,000 đ

Phần mềm quản lý Cafe OnePrint Coffee v3.5

Năm sản xuất: 2019
Cổng kết nối: V 3.5
Phần mềm quản lý Cafe OnePrint Coffee v7.1
Giá: 6,000,000 đ

Phần mềm quản lý Cafe OnePrint Coffee v7.1

Năm sản xuất: 2022
Cổng kết nối: v 7.1
0961 266 856
0961 266 856
oneprintvn@gmail.com