10
0961 266 856

Đầu in máy in mã vạch Xprinter

Đầu in nhiệt máy in mã vạch Xprinter 350B/350BM
Giá: 650,000 đ

Đầu in nhiệt máy in mã vạch Xprinter 350B/350BM

Năm sản xuất: 2024
Cổng kết nối:
0961 266 856
0961 266 856
oneprintvn@gmail.com