10
0961 266 856

Máy chấm công vân tay Zkteco

Máy chấm công kiểm soát cửa ra vào Zkteco F22
Giá: Liên hệ

Máy chấm công kiểm soát cửa ra vào Zkteco F22

Năm sản xuất: 2022
Cổng kết nối: USB, TCP/IP, WIFI
Máy chấm công vân tay Zkteco G1
Giá: Liên hệ

Máy chấm công vân tay Zkteco G1

Năm sản xuất: 2022
Cổng kết nối: USB, TCP/IP
Máy chấm công vân tay Zkteco G2
Giá: Liên hệ

Máy chấm công vân tay Zkteco G2

Năm sản xuất: 2022
Cổng kết nối: USB, TCP/IP
Máy chấm công vân tay Zkteco LX50
Giá: 1,900,000 đ

Máy chấm công vân tay Zkteco LX50

Năm sản xuất: 2022
Cổng kết nối: USB, TCP/IP
Máy chấm công vân tay Zkteco Silk 101 TA
Giá: 4,850,000 đ

Máy chấm công vân tay Zkteco Silk 101 TA

Năm sản xuất: 2022
Cổng kết nối: TCP/IP
0961 266 856
0961 266 856
oneprintvn@gmail.com