10
0961 266 856

Máy in số thứ tự tự động cho Ngân hàng, Bệnh Viện

Máy POS bán hàng VinPOS

Máy POS bán hàng 2 màn hình VinPOS j1562
Giá: 10,500,000 đ

Máy POS bán hàng 2 màn hình VinPOS j1562

Năm sản xuất: 2022
Cổng kết nối:
Máy POS bán hàng VinPOS j1500
Giá: 9,500,000 đ

Máy POS bán hàng VinPOS j1500

Năm sản xuất: 2022
Cổng kết nối:
0961 266 856
0961 266 856
oneprintvn@gmail.com