10
0961 266 856

Mực in mã vạch

Mực in mã vạch resin 110mm x 300m
Giá: 520,000 đ

Mực in mã vạch resin 110mm x 300m

Năm sản xuất: 2022
Cổng kết nối:
Mực in mã vạch OP12 Wax Premium
Giá: 120,000 đ

Mực in mã vạch OP12 Wax Premium

Năm sản xuất: 2023
Cổng kết nối:
Mực in mã vạch Wax 110 x 100m
Giá: 100,000 đ

Mực in mã vạch Wax 110 x 100m

Năm sản xuất: 2022
Cổng kết nối:
Mực in mã vạch wax 110mm x 300m
Giá: 150,000 đ

Mực in mã vạch wax 110mm x 300m

Năm sản xuất: 2022
Cổng kết nối:
Mực in mã vạch Wax Premium 110 x 300m
Giá: 160,000 đ

Mực in mã vạch Wax Premium 110 x 300m

Năm sản xuất: 2022
Cổng kết nối:
0961 266 856
0961 266 856
oneprintvn@gmail.com